Med "Det agila lyftet" erbjuder Inceptive en skräddarsydd utbildningssatsning som sträcker sig långt utanför klassrummet och som fokuserar på tillämpning i er verksamhet!

Målet med "Det agila lyftet" är att få hela organisationen att bli lättrörligare, effektivare och mer kvalitetsmedvetna genom ett tydligare kund och verksamhetsfokus i din utvecklingsorganisation. Detta gör vi genom att få hela organisationen att arbeta mot gemensamma mål och visioner samtidigt som vi vässar era kunskaper med såväl gemensamma som specialistutbildningar! 

Ni fokuserar på att utveckla rätt saker, vi ger er motiveringen och verktygen för hur ni gör det.

Det agila lyftet är uppdelat i 7 steg som kombinerar anpassade och utvalda delar av vårt ordinarie kursutbud med workshops, mentorskap och coaching.  

 1. Vår populära utbildning för ledare och ledningsgrupp, med syfte att förstå utmaningarna med ledarskap i en agil organisation.  Läs mer här.   2. En workshop med syfte att definiera era visioner och mål. Workshopen är en 1/2 dag lång och leds av en av våra erfarna förändringsledare.  3.  En heldags utbildning för samtliga i din organisation. Syftar på att sätta en gemensam grund och höja kunskapen om agila arbetssätt och värderingar. Samtidigt så förankrar vi de arbetssätt, visioner och mål som definierades under steg 2.   4. Några av våra specialistutbildningar inom agilt, krav, coaching, förändringsledning och test destillerade till 2-4 halvdagar noga utvalda för respektive team. Här uppstår en unik samsyn då hela teamen deltar samtidigt och därigenom får en ökad förståelse för de olika rollerna i ett team.  5. Vår Feedback kurs nedkokad till en halvdag med syfte att sätta kultur och svetsa samman teamen.  Läs mer här.     6. Kortare workshops med respektive team för diskutera vad i det nya arbetssättet som fungerar, vad som skall förändras och vad som skall förkastas. Detta för att utbildningarna verkligen skall ge effekt och praktiskt användning.   7. Coaching och mentorskap med enskilda ledare, individer och team för att säkra en bestående förändring hos hela organisationen.    Hör av er till Jonas Hermansson på jonas.hermansson@inceptive.se eller 072-5600313 för mera information och priser.     

1. Vår populära utbildning för ledare och ledningsgrupp, med syfte att förstå utmaningarna med ledarskap i en agil organisation. Läs mer här.

2. En workshop med syfte att definiera era visioner och mål. Workshopen är en 1/2 dag lång och leds av en av våra erfarna förändringsledare.

3.  En heldags utbildning för samtliga i din organisation. Syftar på att sätta en gemensam grund och höja kunskapen om agila arbetssätt och värderingar. Samtidigt så förankrar vi de arbetssätt, visioner och mål som definierades under steg 2. 

4. Några av våra specialistutbildningar inom agilt, krav, coaching, förändringsledning och test destillerade till 2-4 halvdagar noga utvalda för respektive team. Här uppstår en unik samsyn då hela teamen deltar samtidigt och därigenom får en ökad förståelse för de olika rollerna i ett team.

5. Vår Feedback kurs nedkokad till en halvdag med syfte att sätta kultur och svetsa samman teamen. Läs mer här.  

6. Kortare workshops med respektive team för diskutera vad i det nya arbetssättet som fungerar, vad som skall förändras och vad som skall förkastas. Detta för att utbildningarna verkligen skall ge effekt och praktiskt användning. 

7. Coaching och mentorskap med enskilda ledare, individer och team för att säkra en bestående förändring hos hela organisationen. 

Hör av er till Jonas Hermansson på jonas.hermansson@inceptive.se eller 072-5600313 för mera information och priser.