Feedback på ett annat sätt - för att vi vill vara ett team!

Idag när nästan alla jobbar i team behöver vi verkligen en feedback-kultur, annars blir vi inget team utan bara en grupp människor som låtsas jobba tillsammans.

Jag tror de flesta av er redan kan en eller flera feedback-modeller, och förstår varför det är så himla bra att ge varandra feedback. Och ändå blir det inte av att ge feedback. Det är ännu ett "borde" som ligger och tynger i ryggsäcken.

Det finns många modeller och utbildningar vad gäller feedback. De bygger alla på att lära ut hur man ger feedback. Det är bra att lära sig, men handen på hjärtat, kändes det som om du växte senast du fick feedback?  

När vi jobbar i team med samma människor flera timmar per dag, har vi en fantastisk möjlighet att utveckla en feedback-kultur. Och de flesta som försöker bli ett team lyckas inte ändå. I bästa fall ger man varandra uppmuntring och beröm när något blivit bra och kanske vågar någon i teamet säga ifrån ibland.

Den här kursen utgår därför ifrån hur du och ditt team kan använda feedback för att växa både som team och som individer. Ni får insikt i vad feedback egentligen är och fungerar och hur ni kan använda er av feedback för ert eget växande. När alla i teamet tar ansvar för sin egen feedback kan en gemensam feedback-kultur utvecklas där ni hjälper varandra.

Syftet med dagen är att få ert team att börja jobba med feedback som ett naturligt inslag i ert dagliga arbete. Den ständiga förbättringen kommer därefter som en naturlig följd och om inte så lång tid kommer ni inte att tänka att det är feedback ni ger och får.

Företrädesvis deltar några stycken, eller ännu hellre hela teamet, så att ni får en gemensam förståelse och kan stötta varandra i att göra lite annorlunda. Först då kan det bli en bestående kulturförändring för er. Dagen blandar teori, övningar och samtal runt feedback. Du kommer att vara aktiv hela dagen och öva mycket.

Här följer delar av innehållet, övningar ingår i alla moment:

  • Växa av feedback, vad innebär det?
  • Feedbackens fyra områden
  • Korrigerande och uppmuntrande feedback, är det feedback?
  • Projektioner
  • Att ge feedback
  • Att be om feedback
  • Att äga sin feedback
  • Gruppdynamik
  • Hur tar vi med det här i vår vardag?  

Innehållet kommer att präglas mycket av vilka just ni är. Det är era behov som står i centrum.

Förhoppningsvis kommer feedback bli något användbart och mindre skrämmande, kanske till och med något roligt. Framför allt hoppas jag ge dig och ditt team verktyg för att ta ägarskapet för ert eget växande.

Välkomna!

KURSTILLFÄLLEN

Företagsanpassat

OMFATTNING

1 dagar

SPRÅK

Svenska

PRIS

5 900 SEK exkl. moms

Kursen ges också företagsanpassad. Begär offert.

Lärare

Bodil Björnberg

KONTAKT

Kursansvarig: Jonas Hermansson
jonas.hermansson@inceptive.se
+46(0)72-560 03 13