IREB® Advanced Level, Modelling

Genom att använda Modeller så kan vi förbättra och effektivisera kravarbetet. Rätt modeller ger översikt, tydlighet, bättre förståelse och smartare analyser. Om man vill jobbar snabbt, smart och riktigt agilt är det modeller som gäller!

En bild säger mer än 1000 ord och genom att kunna mer om olika modeller så kan man bestämma vilka ord som man vill att bilden ska säga!

Modeller används inom de flesta områden som kräver att man förstår och kan kommunicera komplexa skeenden och samband. En arkitekt skulle aldrig drömma om att bara prata om förändringar och sina byggnationer, det är självklart att man visar kartor, bilder och bygger 3D modeller. Modellerna är en viktig del för att förstå konsekvenser och för att involvera intressenter. 

På samma sätt behöver vi möta framtidens alltmer komplexa verklighet inom systemutveckling. Rätt modeller effektiviserar kommunikation och ökar förståelsen för både nuläget, vad som är, vad som sker och det önskade läget, hur man vill att det ska vara och hur det ska fungera. Modeller tydliggör de behov som driver på och motiverar förändringarna.

example model.png

 

Kursinnehåll

Kursen kommer att tydliggöra och ge möjlighet att öva på olika aspekter och vyer av olika typer av modeller, så att man kan använda dem på ett effektivt sätt i praktiken och förstå hur de hänger ihop.

De senaste åren har kravmängden inom projekt både ökat i omfattning och i komplexitet på grund av ett ökat antal intressenter, relationer till andra system och påtagliga utmaningar inom säkerhet och skalbarhet etc..  Att arbeta med krav enbart genom text och stories, prat och lappar duger helt enkelt inte. Genom att förstå och effektivt använda visuella modeller, så kan vi kontroller och skala komplexitet, förstå samband och kritiska relationer, analysera och upptäcka konsekvenser och undvika negativa scenarier innan de skett. Att börja tänka och kommunicera via modeller är helt enkelt ett effektivt och säkert sätt att möta framtiden på. 

Den här kursen är för dig som insett vad som krävs och som vill ligga steget före de som fastnar i textuella fromuleringar eller flyktigt prat. Vi repeterar och förankrar grunderna i modellering och kontextmodellering och går djupare in i modellering av informationsstrukturer, dynamiska vyer och scenarier. 

Läroplanen är utformad för att skapa förståelse för hur alla modeller hänger ihop och när de ska användas för att öka effektiviteten i projekt och organisationer och Internet.

Kursen i avancerad modellering bygger vidare på IREB grundkurs och fördjupar kunskaperna inom olika vyer av modeller.

Certifiering

Kursen fokserar främst på gällande internationall standard inom modellering och de flesta modellerna som ingår i IREB AL modelling kommer från UML 2.5

Certifieringen består av två delar:

  • den skriftliga delen som antingen görs i samband med kursen eller senare på ett iSQI-certifieringskontor. 
  • den praktiska delen som ska vara förankrad i och baseras på ett verkligt projekt som personen befinner sig i eller har jobbat i. Uppgiften ska visa på användningen av kursinnehållet i en praktisk uppgift som redovisas skriftligt (drygt 10 sidor) 

Detaljerna kring praktiska uppgiften delas ut i samband med att den skriftliga delen godkänts. Den skriftliga delen av Certifieringen kräver således förberedelser innan själva kursen om man planerar att göra certifieringen i samband med kursen. Notera att man har nytta av kursen även om man inte gör själva certifieringen! Certifiering följer ISO-standard och utförs av iSQI (International Software Quality Institute)

Målgrupp

Kursen riktar sig till experter och specialister som ofta innehar roller som verksamhetsutvecklare (business analysts”, kravhanterare (requirements engineers) men även projektledare och andra roller som vill förstå hur man kan driva projekt och kommunicera mer effektivt i projekten för att bli agila på riktigt.

Inträdeskrav

För att kunna gå den avancerade IREB kursen inom modellering så måste man varagodkänd på kursen "IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level", eller vara certifierad “Requirements Engineering” enligt  British Computer Society, eller att man omvandlat det utgångna 2-dagars REQB-certifikatet till ett gällande IREB CPRE FL certifikat.

Kurstillfällen

 

Göteborg TBD
Stockholm TBD

 

Omfattning

3 dagar 08:30 - 17:00
Certifiering i slutet av kursen

Språk

Kursen och kursmaterialet är på engelska

Pris

17 000 SEK + kostnad för certifiering 6000 SEK (alla priser exkl moms)

Kontakt

Kursansvarig: Stefan Eekenulv
stefan.eekenulv@inceptive.se
+46(0)70-856 54 05

Övrigt

Anslut dig till svenska IREB®-gruppen på LinkedIn