Introduktion till IT-arkitektur

Att bygga robusta IT-miljöer

Hur undviker du typiska fel och vad döljer sig bakom begreppen? Vem ansvarar för vad och hur säkerställer vi att IT-miljön är och förblir robust? Här går vi igenom vad du som inte är IT-arkitekt behöver veta om IT-arkitektur.

Det här är kursen för dig som önskar en grundläggande genomgång av olika typer av IT-arkitektur, arkitekturella principer, ansvar och juridik samt hur olika roller kan bidra till bättre arkitektur. Vi tar upp praktiska exempel och ger vidareutvecklingstips.

Kursen är en utmärkt introduktion också för hela team som vill öka sin kunskap om IT-arkitektur.

Målet med kursen

När kursen är genomförd har du en ökad insikt och kunskap i olika aspekter av IT-arkitektur.

Målgrupp

Passar dig och/eller det team som av olika anledningar vill utöka sina kunskaper om IT-arkitektur. Kanske är du projektledare eller har annan ledningsuppgift? Kanske är du utvecklare eller testare?

Upplägg

Kursen ges under en halvdag, inklusive fika, och tar avstamp i både teori och praktiska exempel för att snabbt ge dig en överblick inom området.

Kursinnehåll

  • Vad är arkitektur?

  • Ansvar och juridik

  • Roller och faser i mjukvaruutveckling, från krav till release, inklusive portföljhantering och automatisering.

  • Arkitekturella principer, t.ex. modellering, visualisering och systemstruktur

  • Arkitekturmönster och affärsrisk

  • Praktiska exempel, t.ex. utvecklingsmetologi, workflows, databashantering och säkerhet

 Kurstillfällen

Stockholm 28/11 (13:00-17:00)

Omfattning

1/2 dag

Språk

Svenska

Pris

3 995 SEK exkl. moms

Kursen ges också företagsanpassad. Begär offert.

Lärare

Lena Padakova

Kontakt

Kursansvarig: Jonas Hermansson
jonas.hermansson@inceptive.se
+46(0)72-560 03 13