GUI automatisering nu lönsamt

Automatisera delar av IT test är idag en självklarhet och nödvändigt för att gå i mål med bra "Continuous Delivery". Historiskt har man tvingats lägga in omfattande manuella moment då automatiseringsverktyg på GUI-nivå varit för dyra i utveckling & underhåll. Ca 70 kunder använder idag JAutomate för att lösa detta med hjälp av ny teknik och bildigenkänning. Våra automatiserare är experter på att få det effektivt hos dig.

Utvecklingen mot allt mer komplexa system driver fram nya tekniker för att kvalitetssäkra dem. Man bör automatisera tester på alla nivåer i ett system; enhetstester i lågnivålagret, systemtester i affärslagret och gränssnittstester i presentationslagret. Ett stort problem med det senare var att de traditionella verktygen för att automatisera GUI-interaktion bara klarar en delmängd av de tester man vill automatisera, är beroende på använd teknik och plattform och är dessutom känsliga för förändringar. Förr baserades inspelningar på fasta koordinater eller objektidentifierare. Tid och kostnad för att underhålla testskripten sköt i höjden.

Teknikoberoende

Verktyget resonerar därför på samma sätt som en mänsklig testare. JAutomate är följaktligen helt teknikoberoende och kan automatisera testning på alla typer av gränssnitt och på alla plattformar; HTML, Java, .Net, Fortran, Cobol, Windows, Linux, Mac... JAutomate kan automatisera dem alla!

Så här fungerar det

  1. Starta inspelningsfunktionen. Den spelar automatiskt in din interaktion med den applikationen som ska testas. Inspelaren fångar steg för steg din interaktion med applikationen, t.ex. vad du klickar på och när du gör det. Resultatet är ett testskript som innehåller bildrepresentationen av alla aktivieter från körningen av applikationen. 
     
  2. Vid uppspelning flyttar JAutomate musmarkören till en skärmposition identifierad av en bild. Verktyget simulerar även mus- och tangentbordsklick.
     
  3. För att uppnå låg utvecklingskostnad och underhållskostnad är det viktigt att strukturera test-sviterna rätt.

Ladda hem och börja testa dina applikationer idag.

Produktansvarig: Michel.Nass@inceptive.se  0733-011661

Vid konsultbehov eller demo, kontakta oss.