Företagsledning

Thomas Stjern
VD
Magnus Willner
vVD
Jonas Hermansson
VD, Inceptive Stockholm
Anna Odhner
vVD, Inceptive Stockholm

 

Styrelse Inceptive Göteborg

Mikael Johnsson
Styrelsens ordförande
Grundare och koncernchef i Nohau Solutions.
Thomas Stjern
Styrelseledamot 
Gedigen erfarenhet med 25 år i konsultbranchen. Tidigare styrelseledamot i Acando, IDK, Compex och Bluelabs. Grundare av MobileCare och MobileNotifier
Michael Svenstam
Styrelseledamot
Regionchef för ArcCore, tidigare tjänster inkluderar Enea, Gatespace AB, Consafe infotech AB
     

Göteborg

Drottninggatan 10
411 14 Göteborg

Växel: 031-20 94 10

Thomas Stjern
thomas.stjern@inceptive.se

Stockholm

Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm 

Växel: 08-1204 5130

Jonas Hermansson
jonas.hermansson@inceptive.se