Legodriven Agil Coach
 

Lär dig coacha agila organisationer, team och personer med hjälp av Lego. 

Denna två dagar långa mixen av kurs och workshop syftar
till att genom teori, övningar och diskussioner komma fram till hur man genom att använda sig av Lego kan få hela teamet/projektet/ledningsgruppen/organisationen att fokusera på kvalitet, effektivitet, slutanvändaren och
affärsnyttan.

Enligt oss är den moderna agila coachens viktigaste uppgift att coacha vår omgivning till att ständigt tänka kvalitet och ständigt utvärdera VAD vi gör. Metoder, processer och arbetssätt för HUR vi gör saker är enligt oss endast verktyg som hjälper oss att nå våra mål!

Utbildningen behandlar bland annat dessa ämnen,

 • Vad är Agil Coaching?
 • Varför använder vi Lego?
 • Hur använder vi Lego i coaching?
 • Varför är det viktigt?
 • Kompetenser och egenskaper för en Agil Coach.
 • Att coacha team, individer, produktägare, chefer, ledningsgrupper och övriga intressenter.
 • Grundläggande coaching tekniker.
 • Coaching stilar och när man använder dem.
 • Teamdynamik.
 • Upptäcka och lösa problem i teamet.
 • Hur skapar man ett dream team?
 • Reparera icke fungerande befintliga team.
 • Öka produktiviteten.
 • Att arbeta med konflikter.
 • Workshopledning med hjälp av Lego.
 • Att vara facilitator.
 • Att coacha fram kvalitet.
 • Vad är en kvalitetscoach?
 • Balansera innovation, kreativitet och leveransfokus.
 • Kommunikation.
 • Hantera ledningsgrupper.

Till vem riktar sig utbildningen?

Agila coacher, Scrum Masters, Produkt ägare, Chefer i agila organsationer, kvalitetscoacher, projektledare, testledare och alla andra som vill lära sig mera om agil coaching och hur de kan använda sig av Lego i sitt coachande.

 Kurstillfällen

Företagsanpassad

Omfattning

2 dagar

Språk

Svenska

Pris

15 995 SEK exkl. moms

Kursen ges också företagsanpassad. Begär offert.

Kontakt

Kursansvarig: Jonas Hermansson
jonas.hermansson@inceptive.se
+46(0)72-560 03 13