LEGO® SERIOUS PLAY® 
Lär dig
facilitera med hjälp av LEGO!

Vad är egentligen Lego Serious Play? En fungerande faciliteringsteknik eller bara lek? LegoSerious Play är en mycket beprövad workshopmetod som låter oss bortse från trampade tår, prestige och politik och istället fokusera på våra styrkor och unika egenskaper. Genom att skapa 3-dimensionella modeller släpper vi fram kreativiteten och alla kommer till tals. Allt detta medan vi har fantastiskt roligt! Fokus är på det kreativa så vi kan garantera en Power Point befriad upplevelse. 

Lego Serious Play kan bland annat användas för att facilitera workshops med syfte att höja teamets självkänsla, effektivitet och dess förmåga att samarbeta, både inom teamet och i hela organisationen. En viktig del av metoden är att sätta gemensamma värderingar och värdegrund.

Nu välkomnar vi dig till vår helt nya 2-dagars kurs där du får lära dig att förberdafacilitera/leda och följa upp Lego Serious Play workshops. Dag 1 är inriktad mot innovation, vision och strategiworkshops. Dag 2 fokuserar på workshops som är individ och teambyggande. 

Dag 1
Kursen inleds med en genomgång av vad metoden innebär, dess bakgrund, användningsområden, styrkor och svagheter. 
Därefter kommer vi att fokusera på workshops med syftet att ta fram, strategier, mål, visioner, affärsplaner, 
inovationer, projektvisioner, projektmål och riskanalyser.

Dag 2
Fokuserar vi mera på hur man faciliterar Lego Serious Play med syfte att bygga och lyfta individ, team och organisation. Vi avlutar kursen genom att gå igenom olika allternativa workshop upplägg och faciliterings tekniker.

Kursen består till allra största delen av övningar och alla
faciliteringstekniker och workshopmoment som gås igenom gör vi även i praktiken under kursen. Förbered dig på mycket Legobyggande, omvälvande workshopupplevelser och förmodligen lite bättre kännedom om dig själv. 

Målet med kursen

När kursen är genomförd har du en väl utrustad vekrtygslåda för att effektivt kunna facilitera LEGO Serious Play workshops.

  Målgrupp

  Agilacoacher, Förändringsledare, Workshopledare, HR, Teamledare, Kravledare, Förvaltare, Verksamhetsutvecklare, Systemägare och alla andra som jobbar med visioner, planer, teambyggande och/eller innovationer.

  Upplägg

  Kurser blandar teori med praktiska övningar under 2 dagar.

   Kurstillfällen

  Göteborg 26/10
  Stockholm 14/12
   

  Omfattning

  2 dagar 

  Språk

  Svenska

  Pris

  15 995 SEK exkl. moms

  Kursen ges också företagsanpassad. Begär offert.

  Kontakt

  Kursansvarig: Jonas Hermansson
  jonas.hermansson@inceptive.se
  +46(0)72-560 03 13