Motivation och drivkraft

OMSÄTT TEORI OCH PRAKTIK ORGANISATORISKT OCH INDIVIDUELLT!

Som individ har du egna mål både i karriären och i livet, och som ledare sätter du mål för dina medarbetare. Hur skapar du bra förutsättningar för att prestera hela vägen dit?

Att väcka och styra de inre resurserna, att ge driv och motivation, är en konst som har sin grund i mycket beteendevetenskaplig forskning. Att få förståelse för begreppen och verktygen hjälper både individen och ledaren att prestera bättre och nå hela vägen.

På den här kursen går vi in på djupet både gällande teori och praktiskt genomförande. Vi behandlar bland annat beteendeanalys, motivationskartläggning och hur du organisatoriskt planerar för att få dig själv och andra att villigt använda hela sin potential för att nå egna och gemensamma mål.

MÅLET MED KURSEN

När kursen är genomförd har du fördjupat din förståelse för motivationens mekanismer och mänskliga beteenden, samt kan tillämpa dina nya insikter i din organisation.

MÅLGRUPP

Passar dig som är verksam som chef eller ledare. Kursen ges med fördel till hela ledningsgrupper – kontakta oss för företagsanpassat upplägg.

UPPLÄGG OCH KURSINNEHÅLL

Kursen sträcker sig över en halvdag och struktureras i två delar:

Del 1

Genomgång av teori och begrepp kopplade till motivation, drivkraft och beteendepåverkan. Vi ser på möjligheter att applicera kunskaperna på ett organisatoriskt plan kontra individuellt arbete, och går igenom flera exempel.

Del 2

I kursens andra del fokuserar vi på praktik. Vi arbetar med självskattning, målsättning och prioritering. Kursen avslutas med genomgång av nästa möjliga steg i utvecklingen av individen och företaget.
Kurstillfällen

Stockholm 13/11 (13:00-17:00)
Stockholm 5/3 2019 (13:00-17.00)

Omfattning

En halvdag (4 timmar)

Språk

Svenska

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Kursen ges också företagsanpassad. Begär offert.

Lärare

Lena Padukova

Kontakt

Kursansvarig: Jonas Hermansson
jonas.hermansson@inceptive.se
+46(0)72-560 03 13