Kvalitetsäkrad systemutveckling,
DevOps & CI/CD

Systemutveckling med automatiska byggen, kontinuerlig integration, automatiserade tester är en förutsättning för hög kvalite i IT-system.

Kvalitetscoach
& agila ledare

Vi brinner för bättre kvalitet och lyckliga slutanvändare! Vi vill få alla i teamet/organisationen att tänka så. Inte bara en gång utan hela tiden. Vi vägleder så rätt produkter & tjänster utvecklas och förvaltas.

Test, Automatisering &
testledning

Kvalitet och kvalitetssäkring bor i vårt DNA. På insidan och utsidan. Oavsett om det gäller produkter, eller de processer och organisation som bygger dem. Vi har erfarna agila testanalytiker och testledare.