Agile
Behaviour
Training

I ABT förenas agila principer med beteendevetenskap och beteendeanalys. Genom ett metodiskt träningsprogram får du chansen att sätta nya vanor både hos dig själv och andra! Kurserna är under utveckling i detta nu, men du kan signa upp dig på på vår kursanmälningssida (se nedan) för att få en inbjudan direkt till din mejl så fort vi har spikat första tillfället. Vi beräknar att köra den första omgången under våren 2019.

Kurserna passar dig som redan är insatt i olika tekniker, ramverk och agila arbetssätt.

ABT syftar till att stärka förmågan att likt ett fiskstim att kollektivt reagera och agera. Kollektiv intelligens helt enkelt!

ABT syftar till att stärka förmågan att likt ett fiskstim att kollektivt reagera och agera. Kollektiv intelligens helt enkelt!

 

ABT för alla

Det här är kursen för dig som vill ge dig själv en lyxig utmaning! I coachande format jobbar vi under 10x2h i grupp om max 10 deltagare med att utforska och implementera nya vanor utifrån ett agilt mindset. Kom själv eller med ditt team!

Varje tillfälle följer ABT-modellen och har har ett nytt tema. Upplägget med kortare kontinuerliga träffar är avsett att ge bästa möjliga förutsättningar att implementera nya beteenden.

ABT för ledare

Det här är kursen för dig som leder och stöttar andra! I coachande format jobbar vi under 4 halvdagar med 4 olika block. Du fokuserar mycket på dina egna beteenden och förebildskap, men får också kunskap om hur du kan främja agila beteenden hos andra.

Vi jobbar oss bland annat igenom ABT-modellen genom praktisk träning och själva erfara arbetssättet, samt kompletterar med teori.

Påfyllning

För att beteendeförändringar ska vara hållbara behövs ofta en påminnande “knuff” med visst mellanrum.

Du som gått ABT eller ABT för ledare bjuds därför in till påfyllning, där du under en halvdag jobbar retrospektivt och framåtsyftande.

Programmet varierar från tillfälle till tillfälle.