Agil kravhantering

Från detalj till helhet

Den här kursen ger dig som redan är bekant med krav, kravhantering och kravanalys en djupare inblick i hur kravarbete bäst bedrivs vid agil utveckling. Vi fokuserar på hela kedjan från behov till effekthemtagning.

Kursen berör arbetssätt och tekniker som kan tillämpas på alla nivåer, från projektets enskilda arbetsmoment till hur projekt och förvaltningar och slutligen hela organisationer kan använda detta.

Vi utgår från handfasta tekniker och praktiska aspekter för att hjälpa dig att hitta bra dokumentationssätt, goda samarbetsformer och rätt detaljering.

MÅLET MED KURSEN

När kursen är genomförd har du en välfylld verktygslåda för att effektivt kunna arbeta som kravanalytiker i agila projekt och organisationer.

MÅLGRUPP

Passar dig som redan är bekant med krav, kravhantering och kravanalys. Du är troligen kravanalytiker, kravledare, förvaltare, testare, verksamhetsutvecklare eller systemägare.

UPPLÄGG

Kurser blandar teori med praktiska övningar under två dagar. 

KURSINNEHÅLL

• Vision

• Mål

• Prioritering

• Personas

• Coaching

• Agila krav

• Agil teori

• Förvaltning

• BDD, ATDD

• Specification by example

• Agilkravprocess

• Agila tekniker

• Effektkarta

• Informationsmodellering

• Processmodellering

• Kravdokumentation

• Kravinsamling

• Prototyping

• Användbarhet

• Produktägare

KURSTILLFÄLLEN

Företagsanpassad

OMFATTNING

Enligt överenskommelse

SPRÅK

Svenska

PRIS

Begär offert.

KONTAKT

Kursansvarig: Karin Camnert
karin.camnert@inceptive.se
+46(0)73-629 02 60