Agila coacher

Idag är Lean och Agile välkända begrepp som används i många olika verksamheter. Ibland reduceras det till endast några metoder. För oss på Inceptive är Lean och Agile något mycket större. Vi vill hjälpa er att förstå värderingarna så att ni till fullo kan ta till er värdet av metoderna. Oavsett om ni precis står inför att kliva på resan eller har befunnit er på resande fot ett bra tag har vi kompetens och erfarenhet att möta upp där ni befinner er. 

Alla verksamheter är olika, och vi tror därför inte på att det går att använda en given modell för alla. Istället vill vi hjälpa er att hitta ert eget sätt att jobba agilt. Det kan vi göra med utbildning  eller coachning av grupper och organisationer. Det kan också innebära att vi supportar er i införandet och utvecklingen av det agila arbetssättet. Det gör vi genom att på plats vara med och synliggöra hur det fungerar just hos er och hjälpa er se vad för konsekvenser det får på er verksamhet. Sedan är det ni som själva bestämmer om ni vill förändra något. Är det förändring ni vill ha finns vi givetvis där och stödjer er i den förändringsprocess som följer. Med avstamp i sutationsanpassning, och med lång erfarenhet av etablerade metoder/ verktyg som t ex Scrum, XP, Kanban och SAFe, hjälper vi er att ta fram arbetssätt som passar just er organisation oavsett storlek.

Våra agila coacher jobbar också gärna med individuell coachning. Eftersom ett agilt införande påverkar alla roller i en organisation förändras förutsättningarna för individerna. Särskilt de som står för den agila förändringen i en organisation kan uppleva stor press. Att då ha en personlig coach som stöd är ovärderligt. Både för individen och resultatet av förändringsarbetet. 

Vi syns och hörs på konferenser som Agila Sverige.