DevOps & CI/CD

devops ci cd inceptive uptive.png
 
 

Säkra kvalite genom DEVOPS, CI & CD

Vi hjälper till att sätta upp DevOps, Continuous Integration (CI) och Continuous Deliver (CD) för att uppnå:

  1. hög kvalité på era produkter

  2. robust och hög kvalité på er systemutvecklingsprocess

  3. lär snabbare, ger snabbare time to market

  4. mer kommunikation mellan teamets alla delar

Vi ger er väl uppsatta system för kontinuerlig integration, byggservrar och automatiserad regressionstest-svit. Vi hjälper er sätta upp loggning och monitorering från produktion, så teamet får feedback både från QA och produktion. Det kan bidra till ökat helhetskänsla och motivation när man får en överblick av slutanvändarnas upplevelse.

production monitoring.png

Vi diskuterar gärna hur man kan bygga rätt från början för att minimera waste, genom tex utvecklat kravarbete med slutanvändarfokus, optimera branch-strukturer, infrastructure as code, zero-bug-approach, eller lean experiments (A/B testing, feature toggles structures…).

Med Continuous Delivery är ni alltid release ready. Hur ofta vill ni ha Continuous Deployment? Vid varje commit? Varje dag? Oavsett frekvens ställer detta höga krav på väl uppsatt byggkedja och hög grad av testautomatisering på olika nivåer. Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss