Kvalitetsäkrad systemutveckling, agila ledare & automatisering

 
IMG_0781-3.jpg

Kvalitetsäkrad systemutveckling,
DevOps & CI/CD

Systemutveckling med automatiska byggen, kontinuerlig integration, automatiserade tester är en förutsättning för hög kvalite i IT-system.

Kvalitetscoach
& agila ledare

Vi brinner för bättre kvalitet och lyckliga slutanvändare! Vi vill få alla i teamet/organisationen att tänka så. Inte bara en gång utan hela tiden. Vi vägleder så rätt produkter & tjänster utvecklas och förvaltas.

Test, Automatisering &
testledning

Kvalitet och kvalitetssäkring bor i vårt DNA. På insidan och utsidan. Oavsett om det gäller produkter, eller de processer och organisation som bygger dem. Vi har erfarna agila testanalytiker och testledare.

Aktuellt

 

Kvalitetsresan

För oss är det viktigt att individer får glänsa, att team upplever flow och
att organisationer jobbar smartare!
Inom ramen för konceptet kvalitetsresan stödjer vi er mot en mer effektiv, lättrörlig, kvalitetsmedveten och motiverad organisation för ökad affärsnytta. Vi tar inga kortsiktiga genvägar och duckar inte för komplexitet, men tänker kvalitet, simplifikation och glädje i allt vi gör.

 
Inceptive-7 (1).jpg

Kurser

TEAM! Du får det bästa av två världar i denna uppskattade tvådagarskurs som sätter lekfullhet och delaktighet i centrum, parallellt med att ge dig verktyg för att förstå grupper och individer på ett djupare plan! Stockholm 6-7 maj

AGIL TEST Utöka din verktygslåda för att hantera tuffa situationer och bli en ovärderlig kugge i teamet! Kursen utgår från ett agilt perspektiv för att stötta dig som modern teknisk testare. Företagsanpassad

LEGO SERIOUS PLAY är metoden som låter oss bortse från trampade tår, prestige och politik! Fokus på styrkor, unika egenskaper och pågående projekt - vi låter alla komma till tals för att utvecklas mot gemensamma mål. Företagsanpassad

AGIL KRAVHANTERING är kursen som ger dig som redan är bekant med krav, kravhantering och kravanalys en djupare inblick i hur kravarbete bäst bedrivs vid agil utveckling. Vi fokuserar på hela kedjan från behov till effekthemtagning. Företagsanpassad 

COACHA TEAM Med grund i självreflektion får du praktiska verktyg för coaching, kommunikation och teamutveckling i din egen grupp, likväl som teoretisk bakgrund för att fördjupa din förståelse för mänsklig interaktion i stort. Företagsanpassad 

KVALITETSCOACH Denna dagslånga mix av kurs och rundabordssamtal syftar till att genom övningar och diskussioner komma fram till en fördjupad bild av hur du genom coaching kan få hela teamet, projektet eller organisationen att fokusera på slutanvändaren och affärsnyttan. Företagsanpassad 

ISTQB - CTFL är en kurs för dig som vill få en djupare förståelse för modern testmetodik, testningen roll i utvecklingsprocessen och skapa en gemensam terminologi. Göteborg 24/9, 22/10, 19/11 och Stockholm 17/9, 15/10, 12/11.

FÖRETAGSINTERN KURS Skräddarsy er egen företagsinterna kurs för just er gemensamma och sammanhållna kvalitetsresa! Ange förslag på datum när du bokar.

Vi hjälper människor & organisationer att nå
nya höjder!

Inceptive-4.jpg

Karriär

Vi letar efter fler personer som oss: sociala, kompetenta, som gillar att jobba i team. Vi fokuserar på stark kompetensutveckling och många roliga sociala aktiviteter tillsammans.

Vad är din plan för framtiden? Kom och jobba med oss i Stockholm eller Göteborg. Kontakta oss nedan eller läs mer här.

Kontakta oss

 

Göteborg

Magnus Willner, VD 070-2191483

Magnus Willner, VD
070-2191483

Thomas Stjern, vVD 070-8100559

Thomas Stjern, vVD
070-8100559

 

Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg

Magnus Willner 070-219 14 83

Thomas Stjern 070-810 05 59

Stockholm

Michaela Brandl, Tf VD 070-1128283

Michaela Brandl, Tf VD
070-1128283

Anna Odhner, vVD 070-4925165

Anna Odhner, vVD
070-4925165

 

Birger Jarlsgatan 18, 111 34 Stockholm, 08-1204 5130

Styrelse Göteborg

Mikael Johnsson, ordförande. Grundare och koncernchef i Nohau Solutions.
Magnus Willner 17 års erfarenhet inom IT, kvalitetssäkring, lean startup & innovation. 
Thomas Stjern 27 år inom IT- konsultbranchen. Fd styrelse i Acando, Bluelabs mfl. 
Michael Svenstam Regionchef för ArcCore. Erfarenhet från Enea, Gatespace AB, Consafe infotech AB mfl.

 

 

Styrelse Stockholm

Mikael Johnsson, ordförande.
Michaela Brandl 21 års erfarenhet från IT-branchen. Kvalitetscoach och specialiserad på devops.
Thomas Stjern
Anna Odhner
Kvalitetscoach specialiserad på arbetsmetoder i stora organisationer och erfaren ledarskapscoach.
Rickard Sohlberg Ägare av Scraptor Consulting. Har startat ett stort antal företag och vet vad som verkligen fungerar.

inceptive on tour.jpg

Inceptive är på många sätt ett exceptionellt konsultbolag, med exceptionellt kompetenta och engagerade människor. Vill du kontakta oss så nås vi via fornamn.efternamn@inceptive.se.

Göteborg

Stockholm