Kravcertifiering - IREB® Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE foundation level)

Världens mest etablerade kravcertifiering med 33000 certifierade från 70 länder.

Skaffa tyngd och mer kunskap än från andra certifieringar genom 3 välfyllda dagar. Kostnaden för att skapa förståelse för vad som verkligen skall göras, analysera och representera behov, önskemål och idéer, är alltid mindre än den totala kostnaden för att arbeta med en bristfällig kravbild.

Har man inte förstått och representerat VAD en produkt/tjänst skall göra, kan man inte heller bygga den eller tro att den kommer att bli en succé. Krav är en kreativ ingenjörsvetenskap, som blir en allt viktigare framgångsfaktor för företag och organisationer.

IREB® (International Requirements Engineereing Board) startades 2006 av en grupp framstående forskare, författare, utbildare, seniora konsulter och kravingenjörer som ville höja standarden inom kravdisciplinen. Denna grupp av internationella experter inom alla aspekter av kravhantering, består bland andra av Suzanne Robertson (Atlantic Systems Guild, medlem av IEEE och BCS), professor Klaus Pohl (University of Duisburg-Essen), professor Martin Glinz at University Zurich, Chris Rupp m.fl. De skapade en icke-kommersiell grundstruktur med tre OBEROENDE instanser. En grupp för framtagandet av läroplanerna (Syllabus creation), fristående organisationer som erbjuder kurser (IREB® Training) och ett certifieringsorgan (Certification Exam) som inte är kopplat till något enskilt företag. IREB® erbjuder en neutral och rättvis certifiering med vetenskaplig och professionell struktur och ett avancerat innehåll som gäller internationellt. Det är en värdefull certifieringsutbildning för systemanalytiker, kravingenjörer, projektledare och testare. IREB® är idag den enda internationellt erkända kravcertifieringen.

IREB® erbjuder utbildning och certifiering på tre nivåer:

  • Grundnivån, CPRE foundation level

  • Avancerade nivån, CPRE advanced level

  • Expertnivån, CPRE expert level.

Certifieringen sker på engelska (extra tentamenstid för dem som inte har engelska som modersmål) och därför är också kursmaterialet på engelska, men undervisningen är på svenska. Möjligheten att kunna repetera och bearbeta informationen till kunskap under några dagar ökar chansen att klara certifieringen betydligt och är av den anledningen förlagd till måndagen veckan efter kursen.

KURSINNEHÅLL FÖR GRUNDNIVÅN, CPRE foundation level

1. Introduktion till krav
Varför krav är viktiga, vilka kompetenser en kravingenjör behöver, hur vi identifierar "symptomen" från dåliga krav och hur struktur och innehåll ser ut hos bra krav.

2. System och systemgränser
Hur påverkar systemavgränsningar och sammanhang kravbilden? Begrepp som Arbetsdomänen (Area of Work), Intressedomäner, Intressenter och Påverkande System diskuteras samt hur affärsvärdet utgör basen för scenarier och användningsfall som leder till bättre krav och i slutändan bättre produkter.

3. Kravupptäckt och utforskning av krav
Vi lär oss mer om hantering av intressenter som källor till viktig information och krav, och hur man kategoriserar olika typer av krav, samt för- och nackdelar med olika tekniker för att upptäcka och locka fram information, krav och idéer.

4. Dokumentation och representation av krav
Hur använder, strukturerar och anpassar man en kravspecifikation till projektets behov och hur vet man att den är tillräckligt bra? Olika typer av representationer beskriver den önskade verkligheten på olika nivåer och uppfyller inte alltid de grundläggande kvalitetskriterier vi ställer på riktiga krav. Vi lär oss också mer om hur man effektivt hanterar begrepp och dess relationer för att skapa en gemensam vokabulär inom ett projekt.

5. Dokumentation i naturligt språk
När man enbart “skriver krav” I naturligt språk kan det få farliga konsekvenser. Här pratar vi om effektiv kommunikation och lingvistiska transformationer som avväpnar tvetydigheter och missförstånd. Genomgång av vilka strukturer och mallar som kan hjälpa oss skapa skarpare och tydligare formuleringar.

6. Modellbaserad dokumentation
Vi lär oss mer om modeller och hur de kan hjälpa oss att representera och förstå mål, funktionalitet, egenskaper och strukturer. Olika modelleringsperspektiv och olika typer av modeller från UML, SysML, etc.

7. Validering och granskning
Här lär vi oss om validering och hur man löser kravkonflikter, kontrollerar och formar den kravbild som behövs i det aktuella projektet, allt enligt förbestämda principer för kravkontroll och kravkvalitet. Vi prövar olika tekniker för validering, taktik för konfliktlösning mellan olika krav och mellan intressenter, både med avseende på text- och modellrepresentationer.

8. Kravhantering
Det är dags att organisera hela kravmängden på ett effektivt sätt med en medveten strategi att minska komplexiteten och göra det lättare att hitta vad man behöver. Vi använder kravattribut, prioriterar krav och spårar mellan olika krav på olika nivåer. Vi vill hantera och strukturera den naturliga evolutionen av behov, önskemål och idéer, utan att ta död på den för produkten livsviktiga innovativa återkopplingen och intressenters förändringsbenägenhet.

9. Kravverktyg
Vi lär oss mer om olika typer av verktyg som kan stödja kravingenjören och projektet. Är gratis gott nog, eller kostar det mer än vad man först kan tro? Vad är den verkliga kostnaden av att införa nya verktyg i en organisation? Vi tittar mer på spännande nyheter där alla verktygen hänger ihop naturligt via en samarbetsplattform (Collaborative Lifecycle Managment). Vilka verktyg passar min organisation?

 KURSTILLFÄLLEN


Stockholm 21/8
Göteborg 28/8
Stockholm 24/10
Göteborg 28/11

OMFATTNING

3 dagar 08:30 - 17:00
Certifiering: 16:00 måndag veckan efter kursen

SPRÅK

Svenska, kursmaterialet är på engelska

PRIS

13 900 SEK + kostnad för certifiering
1 500 SEK (alla priser exkl moms)

Enbart certifiering 2 000 SEK exkl moms

Kursen ges också företagsanpassad. Begär offert.

Ladda hem kursblad (pdf)
Övningsexempel (zip)

KONTAKT

Kursansvarig: Thomas Stjern
+46(0)70-8 100 559

ÖVRIGT

Anslut dig till svenska IREB®-gruppen på LinkedIn