Vem vill jobba osmart?

Vem vill jobba osmart och sitta med värdelösa krav som inte går att testa? Har man inte dokumenterat/representerat, förstått eller kan kommunicera VAD en produkt/tjänst skall göra, kan man inte heller bygga den eller tro att den kommer att bli en succé.

Krav är en kreativ ingenjörsvetenskap, som blir en allt viktigare framgångsfaktor för företag och organisationer. Professionella krav är basen för effektiv kvalitetssäkring och smarta strategiska val för att skapa en produkt som levererar riktig nytta och en verklig effekt.

Sen gäller det att skapa de anpassade arbetsmetoder/processer som verkligen leder till NYTTA för kunden och som gör det ROLIGT att arbeta, så alla involverade får energi. Man säljer produkter och tjänster, men även de PERSONER och hjärnor som ligger bakom alla funktioner och kvalitetsegenskaper. 

För att styra rätt måste man tänka rätt!

Anledningen till att vi pratar om krav, processer och test är att vi vill förstå de riktiga behoven och leverera NYTTA till riktiga intressenter och målgrupper, förstå situationerna så att vi löser de riktiga problemen enligt företagets vision och uppsatta mål. Basen är således KOMMUNIKATION, att tänka rätt och att representera kunskap på bästa möjliga sätt. Organisationen ska inte drunkna i dokument och processer ska inte behöva upplevas som ”besvärliga”. Men samtidigt får inte viktig kunskap enbart ”sitta i huvudet på folk” -  kunskap ska representeras SMART och effektivt, för att kunna återanvändas av olika personer och på olika nivåer inom projektet och organisation, även inom förvaltning av redan ”färdigutvecklade produkter”, och det ska fungera även om viktiga personer byter företag. Gemensam kunskap innebär att alla ser samma sak vilket är en förutsättning för att alla ska kunna dra åt samma håll!

…while we suggest sometimes that you can develop Software successfully without formally written requirements, we never suggest you can do it without understanding the requirements
- Suzanne & James Robertson