FÖRETAGSINTERN KURS kan ni bygga er egen företagsinterna kurs, där du anger vilka block du vill ha de olika halvdagarna.
Vi behöver kanske snabbt kunna nå dig.
Faktureringsinformation