Kvalitetscoacher

När man brinner för kvalitet och lyckliga slutanvändare. 

Hur skall vi få alla i teamet/organisationen att tänka kvalitet och lyckliga slutanvändare, inte bara en gång utan hela tiden? En kvalitetscoach viktigaste uppgift är att vägleda en organisation till så att rätt produkter och tjänster utvecklas och förvaltas. Rätt produkter och tjänster är för oss de som ger störst verksamhetsnytta, eller med andra ord de som är mest lönsamma. Vi coachar och leder organisationer att införa ett kvalitetstänk från början till slut av en utvecklingsprocess av precis samma anledning, det är lönsammast i längden. 

Lifelong Learning

Lärande finns inte bara i ett klassrum eller en kurs. Lärande ingår i vårt sätt att leva, att ständigt vara engagerad, passionerad och nyfiken på en föränderlig värld. Learning by doing är en annan viktig ledstjärna för oss.

Team is Everything

Samverkan, integration och öppenhet är det klimat vi vill jobba i och som är helt avgörande för vår tillväxt och framgång. Genom ständig återkoppling och ett reflekterande arbetsätt så skapar vi stjärnor, personliga varumärken och företaget där alla som delar våra värderingar vill jobba. 

Caring and sharing

Vi bryr oss om varandra, vi hjälper varandra och vi delar med oss av vår kunskap till varandra.

Change the World

Vi har hittills inte träffat på ett status quo som vi inte utmanat. Tillsammans kan vi förändra världen genom att antända en passion för livslångt lärande.

Lead the Change

Morgondagens ledare kommer att vara de som älskar förändring, anpassar sig snabbt och visar vägen genom handling.  Vi är alla inspiratörer och tankeledare som leder förändringen både i vår domän och i vår omvärld.

Captains of enthusiasm

Vårt mål är att skapa en unik plattform för öppensinnade människor och kreativa företag att mötas och inspireras till storhet. Vår entusiasm och kunskap ska smitta av sig och resultera i oväntade möjligheter.

All human beings are equally valuable

Alla människor har samma värde och förtjänar att behandlas med respekt. Det är vi som vågar ta ställning och vara sig själva som gör skillnad.

Choose to be vulnerable

För att kunna göra skillnad måste vi våga ta ställning. Vi är prestigelösa och vågar erkänna när vi har fel eller när vi inte vet svaret. Vi frågar hellre än påstår.