LEGO-driven agil coach

Lär dig coacha agila organisationer, team och personer med hjälp av LEGO.

Enligt oss är den moderna agila coachens viktigaste uppgift att coacha vår omgivning till att ständigt tänka kvalitet och ständigt utvärdera vad vi gör. Metoder, processer och arbetssätt för hur vi gör saker är enligt oss endast verktyg som hjälper oss att nå våra mål!

Denna dagslånga mix av kurs och workshop syftar till att genom teori, övningar och diskussioner komma fram till hur man genom att använda sig av LEGO kan få hela teamet/projektet/ledningsgruppen/organisationen att fokusera på kvalitet, effektivitet, slutanvändaren och affärsnyttan.

MÅLET MED KURSEN

När kursen är genomförd har du breddat din verktygslåda för coaching mot kvalitet på alla nivåer: för individ, team och organisation.

MÅLGRUPP

Passar dig som vill lära dig mer om agil coaching och vill utöka din verktygslåda med en kreativ metod som låter alla komma till tals. Kanske är du agil coach, Scrum Master, produktägare, chef i en agil organsation, kvalitetscoach, projektledare eller testledare?

UPPLÄGG

Under dagen varvas teori med workshops.

KURSINNEHÅLL

Utbildningen behandlar bland annat dessa ämnen:

 • Vad är agil coaching?

 • Varför använder vi LEGO?

 • Hur använder vi LEGO i coaching?

 • Kompetenser och egenskaper för en agil coach.

 • Att coacha team, individer, produktägare, chefer, ledningsgrupper och övriga intressenter.

 • Grundläggande coaching-tekniker.

 • Coaching-stilar och när man använder dem.

 • Teamdynamik.

 • Upptäcka och lösa problem i teamet.

 • Hur skapar man ett dream team?

 • Reparera icke fungerande befintliga team.

 • Öka produktiviteten.

 • Att arbeta med konflikter.

 • Workshopledning med hjälp av LEGO.

 • Att vara facilitator.

 • Att coacha fram kvalitet.

 • Vad är en kvalitetscoach?

 • Balansera innovation, kreativitet och leveransfokus.

 • Kommunikation.

 • Hantera ledningsgrupper.

KURSTILLFÄLLEN

Företagsanpassad

OMFATTNING

1 dag

SPRÅK

Svenska

PRIS

7 995 SEK exkl. moms

Kursen ges också företagsanpassad. Begär offert.

KONTAKT

Kursansvarig: Karin Camnert
karin.camnert@inceptive.se
+46(0)73-629 02 60