LEGO® SERIOUS PLAY® 

Lär dig facilitera med hjälp av LEGO!

LEGO Serious Play är en välbeprövad workshopmetod som låter oss bortse från trampade tår, prestige och politik och istället fokusera på våra styrkor, unika egenskaper och pågående projekt. Vi garanterar en Power Point-befriad upplevelse där vi släpper fram kreativiteten och låter alla komma till tals! 

Genom att skapa 3-dimensionella modeller kan LEGO Serious Play bland annat användas för att facilitera workshops med syfte att höja teamets självkänsla, effektivitet och dess förmåga att samarbeta, både inom teamet och i hela organisationen. En viktig del av metoden är att sätta gemensamma värderingar och värdegrund.

I den här kursen lär du dig att förbereda, facilitera, leda och följa upp LEGO Serious Play-workshops inriktade mot innovation, vision och strategi, samt individ- och teambyggande.

MÅLET MED KURSEN

När kursen är genomförd har du en välfylld verktygslåda för att effektivt kunna facilitera workshops med LEGO Serious Play.

MÅLGRUPP

Passar dig som jobbar med visioner, planer, teambyggande och/eller innovation. Kanske är du agil coach, förändringsledare, workshopledare, teamledare, kravledare, förvaltare, verksamhetsutvecklare, systemägare eller jobbar med HR.

UPPLÄGG

Under två dagar går vi igenom olika övningar, faciliteringstekniker och workshop-moment både i teori och praktik. Förbered dig på mycket LEGO-byggande, omvälvande workshop-upplevelser och förmodligen lite bättre kännedom om dig själv!

KURSINNEHÅLL

Dag 1

Kursen inleds med en genomgång av vad metoden innebär, dess bakgrund, användningsområden, styrkor och svagheter. Därefter kommer vi att fokusera på workshops med syftet att ta fram strategier, mål, visioner, affärsplaner, innovationer, projektvisioner, projektmål och riskanalyser.

Dag 2

Kursen fortsätter med att vi fokuserar på hur man faciliterar LEGO Serious Play med syfte att bygga och lyfta individ, team och organisation. Vi avlutar kursen genom att gå igenom olika alternativa workshop, upplägg och faciliteringstekniker.

KURSTILLFÄLLEN

Företagsanpassad

OMFATTNING

2 dagar 

SPRÅK

Svenska

PRIS

Begär offert.

KONTAKT

Kursansvarig: Karin Camnert
karin.camnert@inceptive.se
+46(0)73-629 02 60