Lessons learned från Greys Anatomy lär oss skapa självorganiserande team

Under Scrum-samlingen i München kunde jag se en tydlig trend att man nu har börjat fundera mer på hur man skapar självorganiserande team.

Jag såg t.ex. Mike Cohn tala om hur man leder självorganiserande team. Han talade om hur man genom att göra små förändringar i Containers, Differences och transforming Exchanges så kan man hjälpa teamet att bli självorganiserande. Han förespråkar att man gör små förändringar, observerar vad som händer och sedan anpassar efter resultatet.

Med Container menar man miljön som teamet arbetar i, Differences handlar om skillnader i t.ex. kunskap och attityd mellan teammedlemmarna. Transforming Exchanges handlar om vilka som kommunicerar med varandra, dels mellan teammedlemmarna, men även vilka teammedlemmarna kommunicerar med utanför teamet.

Jag såg nyligen ett avsnitt av Greys Anatomy (S06E06) som illustrerade detta på ett bra sätt.
Sjukhuschefen Dr Webber skapade kaos genom att göra för stora förändringar i CDE modellen. Han flyttade plötsligt ett team från ett annat sjukhus och slog ihop det med ett annat team i det andra sjukhuset, dvs. Containers och Differences. Detta innebar att ena teamet fick nya chefer, en förändring av transforming Exchanges.

Dessa stora förändringar skapade kaos i det nya teamet som senare ledde till att en patient avled.

Webber bestämde sig för att hitta den skyldige och satte igång att intervjua samtliga läkare som arbetat under denna dag. Tillslut så gav detta resultat och han lyckades hitta den skyldiga och sparka denne.

I ett samtal med Dr Sheppard så berättar Webber hur han kände sig tvungen att hitta den skyldiga och att det var skönt att de hade gjort det. Sheppard säger då till Webber att det enligt honom var alla Webbers förändringar i teamen som gjorts på så kort tid som lett till kaos på sjukhuset. Vem är det då egentligen som skall hållas skyldig?

Detta tycker jag man skall tänka på. Ofta så är det teamet som får ta smällen när projektet t.ex. blir försenat, men ibland kanske ledningen skall ställa sig frågan om det inte är de själva som skapat störningar i projekten genom de organisatoriska förändringar som ständigt görs ute på företagen.

Självklart måste man ibland göra förändringar, men man kanske inte alltid riktigt har klart för sig exakt vad konsekvenserna blir.

/Magnus Carlsson