Varför outsourcing av test?

Den generella uppfattningen om mjukvarutillverkare är att de i hög grad levererar otestad mjukvara. Överraskande nog finns undersökningar som visar att test står för 30-50% av kostnaden i det genomsnittliga IT-projektet. Det finns olika anledningar till varför det nedlagda arbetet inte resulterar i bättre produktkvalitet:

  • Testning görs utan en tydlig strategi, plan eller systematisk metod
  • Testning görs endast manuellt och utan hjälp av produktivitetshöjande verktyg
  • Testning är svårt och kräver dedikerade, kompetenta och motiverade medarbetare.

Tendensen idag är att allt som inte är kärnverksamhet utlokaliseras eftersom sådant ofta kan utföras bättre och mer kostnadseffektivt av specialiserade företag. Test kan betraktas som en tjänsteleverantör till övriga delar i ett IT-projekt och lämpar sig därför väl för att utlokaliseras. En effektiv testorganisation måste hantera flera typiska utmaningar:

  • Testaktiviter kommer i spridda skurar och det är svårt att ge testare jämn beläggning. Man riskerar  personalkostnader även under lågintensiva perioder samtidigt som brist på testpersonal vid arbetstoppar lätt kan leda till förseningar i projekt eller kvalitetsproblem.

  • I en liten IT-organisation är också testgruppen liten. Därför kan små företag ha svårt att attrahera de bästa testarna vilka i första hand söker sig till företag där de kan utvecklas tillsammans med likasinnade.

  • Systematiska och strukturerade metoder krävs för att bedriva effektiv testning. Det kräver i sin tur ett kontinuerligt engagemang och investering i metodutveckling. Med en liten testorganisation kan det vara svårt att få ett sådant initiativ att bli lönsamt.

  • Test kräver ofta investeringar i avancerade verktyg för att bli effektiv. Verktygen utvecklas kontinuerligt och personalens kompetens måste hela tiden följa med, vilket är kostsamt.

Filosofin bakom test skiljer sig från andra IT-discipliner. Det är en stödjande verksamhet, där varje ansträngning går ut på att hitta och påvisa kvalitetsfel. Det är bättre att hitta problemen innan leverans än att låta användarna gör det. Genom att överlåta delar av eller hela testningen till ett specialiserat företag kan man fokusera på sin egen kärnkompetens att utveckla kvalitativ och kundanpassad mjukvara.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.