Därför är förändring svårt

För de flesta av oss är förändring förknippat med något svårt och jobbigt. Vi måste anpassa oss, frångå ett invant mönster som vi känner oss bekväma med och inte sällan anstränga oss för att lära nytt. Ändrar gör man för att förbättra. Nästa generation av en produkt, ett projekt eller en organisation är lite bättre än den föregående. Det kallas evolution. Varför är vi då rädda för evolutionen? Kanske är det inbyggt i oss att inte allt för lättvindigt hoppa på varje ny trend. Kanske det är inbyggt i naturen självt.

Betrakta följande scenario. Du färdas i din bil i jämn hastighet och med fast kurs. Detta tillstånd erbjuder inget motstånd. Om du vrider lite grand på ratten känner du tröghetskraften som vill hålla dig kvar i ursprungsriktning. Vrid lite mer och den blir mer påtaglig. Sväng våldsamt och det blir rejält obehagligt. Bättre att behålla sin behagligt jämna hastighet och raka kurs. Du kan t.o.m släppa ratten, aktivera farthållaren och luta dig tillbaks. Allt är frid och fröjd - tills vägen svänger.

Problemet med många IT-projekt är att de bedrivs på likartat sätt. Man gör en plan, skriver den i sten och sätter kurs mot sitt mål. Allt är frid och fröjd - tills det är dags att leverera och projektet kör i diket. Det är förhoppningsvis en mindre katastrof att krascha sitt IT-projekt än sin bil men båda går att undvika. Av samma anledning som det inte går att göra en detaljerad plan för hur man kör bil från Göteborg till Stockholm och sen smärtfritt exekvera den, går det inte att göra en detaljerad plan för hur ett IT-projekt ska exekveras. I båda fallen finns det för många osäkra faktorer, för mycket okända händelser på vägen. Båda kräver kontinuerlig avstämning för att säkerställa att man är på rätt väg.

I ett IT-projekt utgörs avstämningarna av iterationer och varje förbättrad version är ett inkrement. Genom att bestämma en rimlig fast längd för varje iteration tillåter man avstämningar tillräckligt ofta för att korrigera projektets kurs, och tillräckligt sällan för undvika obehaget med för tvära kast.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.

WebmasterQA, metodik, scrum, testComment