Verifiering vs validering

Jag stöter ofta på frågan om vad skillnaden på verifiering och validering är.

Min tumregel är:

  • Vi verifierar att vi bygger vår produkt på rätt sätt, dvs att den lever upp till en specifikation eller standard.
  • Vi validerar att vi bygger rätt produkt, dvs att den lever upp till användarnas behov.

Med andra ord är det fullt möjligt (och förmodligen mer regel än undantag) att bygga en produkt som är verifierad korrekt ur ett tekniskt perspektiv, har få formella fel jämfört med uppsatta specifikationer, samtidigt som den inte levererar något mervärde för dess användare.

Om man vill kvalitetssäkra sin produkt räcker det följaktligen inte att bara verifiera den. Man måste även validera den tillsammans med de som ska använda den. Det är emellertid inget man gör som en sista kontroll innan man levererar. Verifiering och validering måste appliceras i varje steg av utvecklingsprocessen. Agila metoder adresserar just det här. Genom daglig verifiering av funktioner och kontinuerlig validering av delleveranser försäkrar man sig om att produkten konvergerar mot  något som tekniskt fungerar bra och som uppskattas av användare.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.