Är du klar?

Chris Sterling skriver en kort historia om utvecklaren Joe.

Joe kommer till jobbet en solig tisdag och fram kommer Kenny, Projektledaren.
Kenny frågar om den nya funktionen som Joe har jobbat med är klar.
Joe som kodat funktionen, checkat in och unit testat svarar glatt ja!
Perfekt säger Kenny, då tar vi och släpper den direkt till vår produktionsmiljö!
Joe backar då direkt och säger, men men den har inte blivit fullt testad av QA och vi har inte skrivit någon dokumentation och jag måste passera en kodgranskning innan det är klart.

Detta är ett bra exempel på hur man kan se något som klart på olika sätt. Det är därför viktigt att alla har en gemensam definition för vad som menas med klart.

Christ Sterling har skrivit ett inlägg hur man genom en workshop kan få fram sin definition av klar.

Webmasteragilt, scrumComment