Vikten av en kravstrategi

Ett helt felfritt system produktionssätts sällan. En vanlig bedömning är att fyra procent av det totala antalet fel hittas i produktion.
 
Så stod det i alla fall i en artikel i Computer Sweden idag.
 
Vidare står det att "Kravställningen måste börja prioriteras. Ansvarsområdet för kravfångaren måste breddas så att funktionen finns med i hela IT- eller produktutvecklingsprojektet."
 
Detta bekräftar bara vad de flesta, inklusive undertecknad, alltid har sagt; att det lönar sig att tänka efter före och att krav och test hänger i hop i ett nära förhållande. Därför är det lika viktigt med kravstrategi som med teststrategi. Eller kanske till och med viktigare.

 

Om författaren
Torbjörn Andersson är expert inom kravhantering och kvalitetsäkring av IT-projekt. Han arbetar vanligtvis som konsult, mentor och utbildare.

WebmasterComment