Vilka utvecklingsspråk och verktyg skall du kunna som testare?

Läste precis ett inlägg av Elisabeth Hendrickson (testobsessed på twitter) där hon börjar med att tala om att hon alltid sagt att en testare inte behöver kunna programmera (hon anser att testautomation är en utvecklingsaktivitet).

Hon beslutade sig för att göra en undersökning. Genom att läsa och analysera jobbannonser fick hon fram statistik på hur det ligger till.

Det visade sig att 80% av annonserna kräver programmeringskunskaper (90% av de agila) men det jag tyckte var mest intressant var sammanställningen av vilka programmeringsspråk och verktyg som efterfrågades mest.

När det gäller programmeringsspråk så såg det ut så här:

 • SQL or relational database skills (84)
 • Java, including J2EE and EJBs (52)
 • Perl (44)
 • Python (39)
 • C/C++ (30)
 • Shell Scripting (27) note: an additional 4 mentioned batch files.
 • JavaScript (24)
 • C# (23)
 • .NET including VB.NET and ASP.NET but not C# (19)
 • Ruby (9)

och för automattestverktyg så här:

 • Selenium, including SeleniumRC (31)
 • QTP (19)
 • XUnit frameworks such as JUnit, NUnit, TestNG, etc. (14)
 • LoadRunner (11)
 • JMeter (7)
 • Winrunner (7)
 • SilkTest (6)
 • SilkPerformer (4)
 • Visual Studio/TFS (4)
 • Watir or Watin (4)
 • Eggplant (2)
 • Fitnesse (2)

Kan vara bra att ha dessa två listor i bakhuvudet när du skall välja kurser, certifieringar och konferenser.

Om författaren
Magnus Carlsson har verkat i IT-branschen sedan 1997. Han har en grund som utvecklare men hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management, Agil utvecklingsmetodik och sourcing.