Glöm kraven och börja kommunicera

Inom i stort sett varje IT-projekt jag har deltagit i så har man varit i det närmaste fixerad vid att utreda, analysera och detaljera krav så mycket och så tidigt som möjligt. I flera fall har man t.o.m. arbetat hårt för att ta fram kraven innan(!) projektet ens har startat. Föreställningen är att om man vet exakt vad man ska göra i projektet så får man kontroll och en stabil grund att utgå från. Sen är det lätt att planera aktiviteter, tidsuppskatta och rita in dem i ett Gantt-schema. Problemet är att det är omöjligt att fånga alla detaljer i en kravspecifkation och att tro att kraven inte kommer att förändras när projektet väl igång är bara en villfarelse. Det finns inget effektivare sätt för att ta fram ett uselt IT-system än att tvinga kunden att detaljera varje möjligt krav och sen hålla dem ansvariga via kontrakt. IT-utveckling är mer ett resultat av kreativa processer med ingenjörsmässiga inslag, än det motsatta, och måste få växa fram genom kontinuerlig validering och modifiering.

Lösningen är att släppa taget om kraven som detaljerade recept. Det handlar om att genom kreativa och kollaborativa processer tillsammans arbeta fram den bästa möjliga lösningen. Kund, utvecklare och testare måste se leveransen som ett gemensamt ansvar där alla måste bidra tillsammans för att lyckas.

  

De som lyckas med IT-projekt (de är inte så värst många) vet att det handlar om idéer (inte krav) som via konversationer (inte kontrakt) landar i bra och användbar mjukvara. Konversation och validering resulterar i sin tur i nya och modifierade idéer och så vidare. Successivt växer en användbar mjukvara fram som levererar just det värde som användarna behöver och vill ha.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.
 

WebmasterComment