Agilt kravarbete - vad är det?

Traditionellt kravarbete innebär att man lägger ner väldigt mycket tid på att formulera vilket system man ska utveckla, innan man börjar utveckla. Det är att jämföra med en husritning som görs klar innan man börjar bygga huset. Det agila synsättet proklamerar det motsatta, dvs att lägga ner så lite tid som möjligt på detaljer vilka ändå kommer att förändras. Viljan att skriva omfattande kravdokument ska ersättas med viljan till nära samverkan med beställare, och utifrån deras synpunkter utveckla för dem fungerande mjukvara.

I agila projekt använder man oftast User Stories för att på en väldigt hög nivå beskriva sitt system. User stories är på intet sätt detaljerade kravbeskrivningar. Man brukar säga en user story är en påminnelse och ett löfte om att diskutera med systemets intressenter.

Det är här agilt kravarbete kommer in. Diskussionen mellan projektet och dess intressenter kan göras mer eller mindre effektiv beroende på vilka tekniker man väljer för att kommunicera och förstå varandra. Att kunna visualisera komplexa interaktioner kan göra stor skillnad för den gemensamma förståelsen och målbilden. Exempel på effektiva visualiseringstekniker är sketching och storyboarding vilka är lågteknologiska metoder som som endast kräver verktyg i form av penna och papper. De går ut på att i grupp skissa och beskriva interaktionsflöden. Genom att inte lägga fokus på komplicerade datorbaserade verktyg kan man lägga energi på rätt saker, dvs på idéer och syfte på en hög nivå. Titta gärna vidare här.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.
 

WebmasterComment