Vad krävs för automatisering av systemtester?

Testautomatisering på systemtestnivå är komplicerat. Det handlar inte bara om teknik och verktyg utan om att ha en klar förståelse för projektets behov och att man har en klar vision om vad man vill uppnå. Det krävs också att man har rätt tidsperspektiv för införandeprojektet då det ställer höga krav på testorganisationen och att man sätter av tillräckligt med tid för att nå framgång. Ett utökat kvalitetstänkande och en insikt i att ju tidigare man kan verifiera kraven ställer också ökade krav på testorganisationen. Det är ett faktum som ofta driver införandet av en automatiserad testmiljö.

Se införandet av automatisk acceptans- eller systemtestning som ett projekt i sig.  Ett sådant projekt är en investering och som med alla investeringar så ska man försäkra sig om att få avkastning. Därför är det viktigt att inte planlöst dra igång. En initial föranalys ska ge svar på frågor som:

  • kostnad för införandet
  • värde i termer av kvalitetsförbättring och eventuella kosnadsbesparingar
  • tidsramar
  • nödvändigt organisationsförändringar
  • vad som är lämpligt att automatisera
  • lämpliga arkitekturförändringar
  • verktyg

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.


WebmasterComment