Vad krävs för ett agilt kravarbete?

Kravarbetet står inför en förändring när nya agila metoder införs. Här handlar det inte bara om nya arbetsprocesser utan ett helt nytt sätt att tänka. Agilt kravarbete är något som påverkar hela företaget. Metoder som Scrum och Lean ställer helt nya krav på systemanalytikern. Jag har tagit sikte på ett par viktiga steg för att närma sig den nya tekniken.

  • Man måste ständigt vara beredd att ändra i kraven, tvärtemot tidigare arbetsätt.
  • Allting måste göras i sista stund, för då det finns mest information tillgänglig för att fatta rätt beslut, man kan inte göra klart kraven i förväg.
  • Det kommer inte att finnas mycket tid över för att granska kraven.
  • Som systemanalytiker måste man kunna jobba parallellt med och tillsammans med utvecklare och testare.
  • Kravskrivning kan ske med hjälp av ”user stories” kombinerat med affärsdokument och testfall på nya sätt.
  • Sist men inte minst är det en viktig uppgift för en systemanalytiker att se till så att kunderna är engagerade och medverkar i kravarbetet

Om författaren
Thomas Stjern är medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1985 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom projektledning och "Requirement management".


Webmasteragilt, kravComment