Seminarier om testautomatisering

Automatiserade tester är något som är hett just nu. Inceptive har länge verkat inom området och därför bjuder vi in till två kostnadsfria seminarier på ämnet effektiv testautomation. Seminarierna går i Stockholm 16/3 och i Göteborg 18/3. Först kommer det att ges en generell introduktion till testautomatisering. Därefter dyker vi ner på djupet och förklarar automatiserad enhets- och integrationstestning med Maven2 och automatiserade acceptanstester med FitNesse.

Anmälan till seminarierna kan göras här.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.


WebmasterComment