Kvalitet och den magiska projekttriangeln

På projektledningskurser får man ofta lära sig om projekttriangeln. Projekttriangeln syftar till att visa de begränsningar som nästan alltid finns i ett projekt. Ett projekt utan begränsningar skulle vara lätt att leda men tyvärr brukar det typiska projektet begränsas av minst en av faktorerna omfattning, tid eller kostnad. Triangelns sidor visar förhållandet mellan dessa faktorer i ett projekt.

Om man förändrar någon av sidorna i projekttriangeln så påverkas även de andra sidorna. Om t.ex. omfattningen ökar, dvs om projektet får i uppdrag att leverera mer, så tar det förmodligen längre tid och kanske till en högre kostnad. I nästan alla projekt så är minst en av sidorna fast och kan inte ruckas på.

  • Om omfattningen är fast så måste projektet leverera en viss funktionalitet.
  • Om tiden är fast så måste projektet vara klart vid ett specifikt datum.
  • Om kostnaden är fast så får projektet inte överskrida den fastställda budgeten.

Som projektledare är det viktigt att ta reda på vilken av sidorna som är fast. Då vet du att du har de två andra sidorna att spela med om projektet får problem. Om t.ex. tidpunkten för leverans är helig så kan du antingen skära i projektscopet eller ta in mer folk, eller en kombination av båda, för att hinna med i tid.

I vissa projekt är fler än en sida fast. Då blir det genast svårare eftersom dina styrmedel som projektledare reduceras. Om alla sidor är fasta så får du leva med hög risk att misslyckas. Eller så kanske du ska överväga att inte ta projektet.

Triangelns yta är kvalitet och påverkas därför direkt av alla justeringar av sidorna man gör. Hur väl projektet lyckas hantera sina begränsningar avgör vilken kvalitet som kan levereras.

Tänk dig att ditt projekt får nya direktiv. Beställaren har bestämt sig för att skala bort en del av funktionaliteten. Projektet behöver då inte spendera lika mycket tid och pengar och kan tidigarelägga leveransen. Som ett alternativ kan projektet också välja att utnyttja överskjutande tid och pengar till att höja kvaliteten på produkten. I projekttriangeln innebär det att låta ytan förbli oförändrad genom att fördela de överskjutande resurserna till de andra sidorna, t.ex. genom att lägga till en extra "kvalitetshöjande" iteration.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.


WebmasterComment