Framgångsfaktorer för outsourcing

Outsourcing är stort och blir bara större. Det beror på att det finns ett ekonomiskt incitament att låta en extern leverantör, ofta lokaliserad i ett låglöneland, utföra en viss typ av arbete. Men vad händer med kvaliteten? Den funktion som beslutar om outsourcing i ett företag är i allmänhet inte samma som ansvarar för kvaliteten. De här båda funktionerna styrs uppenbart av olika mål. Är då outsourcing alltid av ondo ur ett kvalitetsperspektiv? Nej, absolut inte. Tvärtom, det kan många gånger vara en fördel att utlokalisera till en aktör som har specialiserat sig på en viss kompetens. Här är några faktorer man bör titta på när man överväger om outsourcing är ett alternativ:

  • Är uppdraget väldefinierat och tydligt eller finns tvetydigheter och utrymme för tolkning?
  • Är det svårt att hitta, utveckla och behålla egen kompetent personal?
  • Är progressen enkelt mätbar?
  • Är behovet av domänkunskap mindre omfattande?
  • Är uppdraget av kontinuerlig natur, eller ett projekt?

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.


WebmasterComment