Vad är egentligen QA?

QA, Quality Assurance eller kvalitetssäkring på svenska, har blivit en synonym för test. Men QA (jag använder i fortsättningen de vedertagna engelska förkortningarna) är egentligen något annat. Man skiljer i regel på QA och QC, Quality Control eller kvalitetskontroll på svenska, vilket kan översättas till testning. Vad skiljer då QC och QA? Om QC är reaktiva aktiviteter, t.ex. att testa en leverans av ett IT-system, så är QA motsvarande proaktiva aktiviteter. I praktiken innebär det att QA är alla de ansträngningar som görs för att "bygga in" kvalitet i IT-systemet, t.ex. att använda en viss metodik eller verktyg.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.

WebmasterComment