Skaffa en cockpitvy över ditt projekt

För att ta välgrundade projektbeslut krävs det underlag i form av projektdata. Idag finns bra verktyg vilka konsoliderar, formaterar och presenterar projektdata som kan ligga till grund för projektets styrning. Projekt- och testledare har plötsligt tillgång till just den information man behöver, på armlängds avstånd, on demand. Det "enda" som krävs är att verktyget kontinuerligt matas med underliggande data från projektets medlemmar och samverkande verktyg. Vilken typ av data som är intressant är t.ex.:

  • Projektstatus. Hur mycket har projektet åstadkommit relativt projektplanen? Hur stor del av kraven och testfallen är detaljerade? Hur många krav är implementerade?
  • Kvalitet. Hur många tester som exekverats, hur många av dem som betecknas som godkända, hur många som fallerat och hur många som återstår att exekvera.
  • Kodtäckning. Hur stor del av programkoden som täcks av de tester som har exekverats.
  • Trender. Utvecklar sig kvaliteten i projektet åt rätt håll? Ökar eller minskar antalet fel relativt antalet exekverade tester?

Ett bra kvalitet- och testledningsverktyg hanterar den här typen av frågeställningar i realtid. Projektet producerar löpande en ström av information och att ta vara på informationen för styrningen av projektet kan vara avgörande för dess framgång.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.
 

WebmasterComment