Vikten av förändring

Vad gör ett IT-projekt framgångsrikt? Det är ett ämne att debattera. Vad man med säkerhet kan säga är vad som inte gör ett IT-projekt framgångsrikt.
  • Det är inte att på förhand fundera ut alla detaljer som IT-systemet ska göra. 
  • Det är heller inte att i detalj planera och tidsuppskatta alla projektets aktiviteter. 
  • Inte är det en framgångsfaktor att specificera exakt hur systemet ska realiseras.

Ändå är det ofta precis så här det går till. Vi ser oss som smarta om vi med exakthet kan förutsäga framtiden, vilket vi inte kan. För att citera en inte helt okänd vetenskapsman som redan på sin tid fattade galoppen:

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change."
-Charles Darwin
Här i ligger också kärnan. Om vi kan hantera anpassning och förändring så lyckas vi. Den som anpassar och förändrar sig mest vinner. Det var sant redan på Darwins tid och är lika sant i vårt moderna tidevarv.

 

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.

WebmasterComment