Sex insikter till total projektmognad

När det gäller att kvalitetssäkra sina leveranser är lätt att se skillnad i mognadsgrad mellan olika organisationer. Det är naturligt att man nått olika långt i olika branscher, företag och marknader. Jag har försökt att bryta ner den normala evolutionen från omognad till mognad i sex insikter (eller "måsten"). Det är insikter som man förstår i tur och ordning. Man uppnår t.ex. inte insikt 5 innan man har förstått insikt 2.

Insikt 1 Vi måste testa vår mjukvara innan vi levererar.
Det här är första steget till förbättring - att faktiskt låta någon annan än den som har utvecklat testa leveransen och att testa hela systemet och inte bara enskilda komponenter.

Insikt 2 Vi måste formalisera vår testning för att bli mer effektiva och identifiera fler fel. En process kanske!? :-)
När man börjar bli varm i kläderna vill man bli bättre. Kanske låter man dedicerade testare ta hand om testningen. En duktig testare applicerar lämplig testteknik och uppnår bättre resultat. Effekten blir att fler fel hittas på kortare tid och färre problem når slutanvändarna.

Insikt 3 Vi måste analysera varför vi producerar fel. Då kanske vi kan göra något åt det!
Även om testarna hittar mycket fel så kan man misstänka att många fel också slipper genom. Om man ständigt hittar mycket fel så tappar man snart tålamodet och vill göra något åt det. Man vill gå till roten med problemet och fundera över varför så mycket fel byggs in i systemet.

Insikt 4 Vi måste göra om vår utvecklingsprocess så att vi producerar högre kvalitet.
Att införa eller byta sin utvecklingsprocess är ett stort steg men är förmodligen värt mödan. Det man kommer att märka under resans gång är att det tar mer tid, kostar mer pengar och stör mer än man väntat sig. Men det är värt det i slutändan. 

Insikt 5 Vi måste ständigt utvärdera vår utvecklingsprocess och kontinuerligt förbättra den.
En ny process är uppe och snurrar. Men har man väl kommit så här långt finns ingen anledning att sakta ner. Hur kan man förbättra sig? Svaret sitter ofta i detaljerna. Att ständigt följa upp och justera i det lilla ger med tiden mycket tillbaks.

Insikt 6 Vi måste formalisera vår framgångsrika process och lära upp hela organisationen.
När projektet ser sig omkring upptäcker man att de problem som man hade från början fortfarande finns kvar i andra delar av organisationen. Sätt ihop en processgrupp, bjud in och missionera om ert framgångsrika sätt att arbeta. Erbjud utbildning, stöd och mentorskap till andra projekt. 

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.