Att städa i Scrum

Detta är en ständigt pågående och viktig process i ett Scrum-projekt. Processen går ut på att se till så
att backloggen hela tiden är så aktuell som möjligt. Denna process initieras ofta av produktägaren
men utförs tillsammans med Scrum-teamet. Ofta sker arbetet parallellt med det normala sprintarbetet och det är viktigt att det finns tid för detta. Efter ”städningen” är man väl förberedd för nästa steg i processen, sprintplaneringen och kan få en flygande start på nästa sprint. Arbetet delas ofta in i följande tre steg (utan inbördes ordning):

Städning av Backlog

Här tar man bort inaktuella ”Product Backlog Items”(PBI), ändrar, förbättrar och skapar nya efterhand som det behövs. Nya PBI kan komma både från kunder, produktägaren och från Scrum-teamet.
Uppdateringen av backloggen görs oftast av produktägaren.

Prioritering av Backlog

Man ser till så att de viktigaste PBI:erna finns i toppen av backloggen. Redan här börjat man förbereda vilka som sannolikt kan tänkas komma med i nästa sprint. Vid prioritering är det viktigt att också beakta aspekter från Scrum-teamet avseende t.ex. synergieffekter mellan olika PBI:er eller IT-relaterade PBI:er.

Förberedelse inför nästa sprint

Här börjar man bryta ner och förfina de PBI:er som är kandidater för nästa sprint. Detta görs oftast av Scrum-teamet. Syftet är att skapa en allmän förståelse för kraven och förbereda nästa sprint.
Testarna i teamet tittar på testbarhet och planerar för test. Kravarbetet fortsätter här och man kan komplettera med information som saknas. Arkitekterna skissar på arkitektur och utvecklarna ser om något fattas. Nu har man ett bra underlag för att bestämma hur många poäng som går åt för att utföra en PBI.
Syftet är att man ska få en flygande start på nästa sprint.

Om författaren

Thomas Stjern är konsult och medgrundare till Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1985 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom projektledning, test management och requirements management.

 

WebmasterComment