Därför behövs processer

"Vi behöver inga processer, vårt projekt funkar utmärkt ändå!"

Kan inte ett projekt fungera utan att behöva följa en definierad process? Både jag och nej. För att vara mer konkret: Vad är en process och vad har man den till? En process sätter ramar och främjar kommunikation mellan människor. Det är en överenskommelse om att följa ett visst regelverk som vi tror är bra för slutresultatet. Det är i princip av samma anledning som vi har trafikregler eftersom vi tror att det förenklar samspelet i trafiken och minimerar antalet olyckor. Eller att vi har gemensamma regler och spelplan i ett sällskapsspel eftersom det gör spelet meningsfullt och roligt.

En process behöver däremot inte vara nedtecknad och rigorös. Den kan vara underförstådd, vilket tenderar att fungera bättre när få personer är inblandade och sämre i större konstellationer. Så även de som säger sig inte behöva en process har förmodligen det ändå, utan att veta det, och det är faktiskt fullt tillräckligt.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.

WebmasterComment