Prata om kvalitet i stället för funktionalitet

När man på en jämförelsesajt jämför olika produkter får man i regel upp en funktionslista. Att veta huruvida en funktion finns eller ej är knappast tillräckligt för att bedöma dess värde. Om man t.ex. är intresserad av att hitta en mobiltelefon som är tillräckligt bra att användas till navigation så är det inte tillräckligt att veta om den har inbyggd GPS eller ej. Många mobiltelefoner har inbyggd GPS men de är alla olika bra att använda.

IT-system lider traditionellt av funktionssjuka. Man brukar mäta systemets värde i funktionalitet per se, dvs hur många och vilka funktioner systemet innehåller. Man borde mäta värdet i funktionernas kvalitet, dvs hur väl funktionerna utförs och upplevs av användarna.  

I min värld består ett IT-system av:

  • Funktioner (VAD systemet GÖR)
  • Kvaliteter (HUR VÄL funktionerna utförs och upplevs)
  • Design (HUR vi KONSTRUERAR funktionernas KVALITETSNIVÅ)

Förflytta fokus från funktioner, till hur väl funktionerna realiseras, dvs användarens upplevelse av funktionerna. Först när man utgår från ett kvalitetsperspektiv är det möjligt att bygga kvalitativt bra system.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.

WebmasterComment