Agila testverktyg

Testarbetet står inför förändring när nya agila metoder införs. Det handlar inte bara om nya arbetsprocesser utan om ett helt nytt sätt att tänka. Det går inte längre att ägna veckor åt att skriva testfall i i ett agilt projekt. Det gäller att alla tänker iterativt och kollaborativt då funktionalitet ska byggas stegvis. 

För att det här ska fungera måste man jobba med "tunna krav" som t.ex. user stories och acceptanskriterier. Det gör att man som testare snabbt kan komma till skott. Testarna får en viktig roll i projektet. Man ska engagera resten av teamet i test och kvalitetsarbetet. Det gäller att tillsammans skriva bra acceptanskriterier som kan förenkla och snabba upp jobbet och att samverka med utvecklarna så att deras enhetstester blir ett bra komplement till de egna testerna. Samtidigt ska man vara engagerad och komma med synpunkter på lösningsförslag på testbarhet och krav.

För att det ska fungera måste testarna ha tillgång till bra testverktyg.  Ett bra testverktyg bör ha följande egenskaper:

  • Skapa gemensam bild av alla artefakter i ett projekt
  • Snabbt kunna skapa tester
  • Snabbt automatisera manuella tester
  • Flytta tester mellan enhetstester, automatiska tester och acceptanstester
  • Rapportgenerering
  • Beslutsstöd som visar påverkan av förändringar
  • Versionshantering som stöder arbete i parallella versioner av en applikation

Har man tillgång till den här typen av verktyg som testare ska man i princip aldrig behöva köra en manuell test mer än en gång. Beslutstödet visar på vad som påverkas ur ett testperspektiv om andra artefakter ändras. Testare kan nu ”lyfta” blicken och jobba mer med validering istället för verifiering, göra smarta prioriteringar och driva på utvecklingen istället för att ligga steget efter. Kan man korta tiden från att en bugg upptäcks till att en buggrapport skrivs, blir prioriterad och tilldelad en utvecklare så kan mycket tid sparas och kvaliteten höjas.

Om författaren
Thomas Stjern är konsult och medgrundare till Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1985 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom projektledning, test management och requirements management.
 

WebmasterComment