Sätta upp mål eller skapa motivation?

Genom att sätta kvantifierbara mål förbättrar man oddsen för framgång. Detta är närmast ett postulat som inte ska ifrågasättas. Nu gör jag det ändå. Min åsikt är att man ofta sätter för stor tilltro till mål i allmänhet. Det kan tyckas logiskt att ett mål kan fungera som en drivkraft, men min tro är att människor som är motiverade alltid kommer att lyckas bättre än de som saknar motivation eller incitament, med eller utan på förhand anslagna mål.

Att förlora sig i målarbete kan också vara kontraproduktivt. Varje timme man lägger ner på att detaljera sina mål är en timme som man inte utför något produktivt, vilket paradoxalt nog är det som realiserar de mål man jobbar så hårt med att definiera.

Om ditt skepp förliser och du blir uppspolad på en öde ö:

- Behöver du sätta upp målet att överleva, eller kommer du att försöka ändå?

- Behöver du sätta upp målet att bygga skydd för regn och storm innan dagen är slut, eller kommer du att göra det så fort som möjligt ändå?

- Behöver du sätta upp målet att hitta föda, eller kommer du att leta efter mat ändå?

Min gissning är att du är tillräckligt motiverad för att göra allt det där och mycket mer utan specifika mål. Varför skulle det fungera annorlunda på torra land, i ett projekt?

- Behöver du få kvalitetsmål definierade, eller kommer du att göra ditt yttersta ändå?

- Behöver du få deadlines för att bli klar i tid, eller kommer du att vara så effektiv du kan ändå?

- Behöver du få en lista på uppgifter att hinna med, eller kommer du att försöka hinna med så mycket du kan ändå?

För vem är de här målen avsedda? Vem kommer att förändra sitt sätt att arbeta baserat på de här målen? Vem kommer att anstränga sig mer? 

Resonemanget bygger på en viktig princip, nämligen att de som utför arbetet och därmed är de som ska uppnå målen, själva är motiverade och har incitament att göra så bra från sig som möjligt. Människor som har något personligt att vinna på att lyckas är i högre grad motiverade att göra sitt yttersta. För dem behöver inga mål sättas upp. De kommer ändå att göra ett så bra arbete som möjligt. Om man i en ledande roll i ett projekt (eller vilken organisation som helst egentligen) känner att man måste sätta upp specifika mål för att få resultat så är det kanske snarare ett tecken på att man har omotiverade projektmedlemmar. I stället för att diktera mål, kvoter och nyckeltal kanske lösningen är att hitta individuella incitament som motiverar och inspirerar.

Vilka typer av mål är bra?

Att veta varför vi gör något tillsammans påverkar ofta prestationen på ett positivt sätt. Motivationen blir starkare och vi har något gemensamt att sträva mot. Vad vill vi och varför? Vad vill du och varför? Bra mål är sådana som ger alla en riktning att gå mot. Men det räcker inte att veta varför och vad. Vi behöver personlig motivation också.

Hur fungerar det i ditt projekt?

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.

WebmasterComment