Det gemensamma ansvaret för leveransen

Det verkar inte finnas brist på briljanta systemutvecklare som kan allt om de senaste teknikerna, har ett analytiskt sinnelag och som på kort tid kan producera en stor mängd programkod. De har med andra ord alla de egenskaper som man rimligen kan önska sig i en kvalificerad programmerare. Med det underlaget borde det finnas mängder av framgångsrika systemutvecklingsprojekt som levererar exakt vad beställaren vill, exakt när han eller hon vill ha det och till exakt förväntat pris. Dessvärre verkar andelen IT-projekt i kategorin "framgångsrik" inte väga upp andelen begåvade människor som arbetar i dem.  

Varför är det så? 

Min erfarenhet är att det sällan (eller aldrig) beror på den tekniska insatsen att projekt misslyckas. För det mesta handlar om bristande kommunikation, ofta beroende på att uppdelningen i disjunkta roller, dvs att projektets medlemmar har tydliga begränsningar i sitt ansvarsområde, där allt som faller utanför det definierade ansvarsområdet är "någon annans problem". Om t.ex. ansvaret för att definiera vad systemet ska göra utifrån det största möjliga mervärdet för användarna endast åligger en viss roll, varför ska jag som programmerare eller testare eller någon annan roll anstränga mig för att produkten blir användbar? 

Det är nog delvis vårt eget fel. Vi vill ofta ha tydliga gränser så att vi i lugn och ro kan arbeta i vår egen lilla bubbla med våra egna små saker. På det viset har vi kontroll på vad vårt ansvar börjar och slutar och ingen kan komma och säga att vi inte har gjort vårt jobb. Om kunden inte är nöjd så är det i alla fall inte mitt fel eftersom mitt ansvar börjar och slutar i de här interfacen och de här klasserna i den här komponenten.

Vad händer då om projektet i stället tar ett  G E M E N S A M T  ansvar för leveransen? Då finns det ingen roll att gömma sig bakom. Varje projektmedlem har del i att göra kunder och användare nöjda. Hur förändrar det projektets arbetssätt? Hur förändrar det vad varje individ gör varje dag? Då kanske vi hade slutat lägga allt fokus på vilka funktioner som ska implementeras och i stället frågat efter vilka kvaliteter som gör leveransen framgångsrik. Det är nämligen så man lyckas med ett projekt.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.
 

Webmaster1 Comment