Rollbaserade nyheter i Visual Studio 2010 ALM

Visual Studio 2010 ALM innehåller en hel del nyheter fördelade på olika roller inom systemutvecklingsprocessen. De övergripande målsättningarna är följande:
 • Affärsidéer ska snabbt och effektivt kunna omvandlas till fungerande mjukvara
 • Stöd för samarbete mellan olika roller och en gemensam bild av nuläget
 • Konfigurerbar utvecklingsprocess med automatiskt genererat processtöd
 • Fullt stöd för agila processer och testdriven utveckling
Dessa nyheter har därefter fördelats ut och påverkar olika roller i varierande grad. I Visual Studio 2010 har fokus legat på stöd för testare och utvecklare.

Nyheter för testare

 • En ny applikation ”Test Manager” som ger stöd för att bygga testplaner och testsviter har utvecklats
 • Stöd för automatisering av manuella tester genom inspelning
 • Stöd för att komplettera manuella tester med kontroll av olika fält och deras värden på GUI-nivå
 • Stöd för utforskande testning där sekvenser automatiskt spelas in och enkelt kan återskapas
 • Beslutsstöd där man kan se vilka testfall som behöver köras utifrån rättningar i byggen eller ändrade krav
 • Stöd för planering av arbetsuppgifter inom olika testiterationer
 • Stöd för generering av all administrativ information för defekter plus videofilm och information av vad som hände på utvecklarnivå
 • Automatisk generering av olika testrapporter
 • Stöd för gemensamma teststeg, parametriserade tester och testdata i testfall

Nyheter för utvecklare

 • Stöd för byggen och kontinuerlig integration och "check in policys"
 • Stöd för automatiska byggen
 • Stöd för ”deployment” till virtuella testmiljöer
 • Stöd för utveckling för parallella processorer
 • Stöd för att generera modeller från källkod eller omvänt vilket förenklar ”refactoring”
 • Förenklat och förbättrat stöd i Visual Studio-klienten för ökad effektivitet i utvecklingsarbetet
 • Tillgång till bättre stöd för kodanalys och kodtäckning
 • Bättre stöd för enhetstester och stöd för parametrisering

Nyheter för kravanalytiker

 • Fullt stöd för Scrum med user stories och acceptanskriterier
 • Gratis web klient
 • Information kan göras tillgänglig för externa intressenter
 • Länkning mot tasks, defekter och testartifakter
Har man tillgång till den här typen av verktyg i ett projekt och lär sig använda dem kan man uppnå stora effektivitetsförbättringar. Visual Studio 2010 ALM är speciellt utvecklat för att stödja agil utveckling och ett intensivt samarbete mellan medlemmar i ett Scrum-team. Det finns även ett stort antal ”extensions” som kan laddas ner för att ytterligare förbättra utvecklingsprocessen på olika sätt.

 

Om författaren

Thomas Stjern är konsult och medgrundare till Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1985 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom projektledning, test management och requirements management.

WebmasterComment