Lyssna inte på användarna!

Användare kommer aldrig att ge dig innovativa och banbrytande idéer till nya IT-lösningar. Det är heller inte deras uppgift. Deras kompetens ligger på ett annat plan. Det är därför ingen större idé att fråga dem. I stället för att lyssna och skriva ner deras krav så försök lyssna och förstå deras behov. Det är två olika saker. Om Henry Ford hade lyssnat på vad hans blivande användare ville ha så skulle T-Forden aldrig ha utvecklats. De skulle ha sagt att de behövde snabbare hästar. Skulle man ha lyssnat på användarna så skulle Turning Torso skulle aldrig ha byggts och iPod aldrig landerats. En typisk användare (eller beställare) av ett IT-system ser vad han/hon har idag och extrapolerar ett inkrement av samma lösning. Så glöm fokus- och referensgrupper. Lär känna användarna och förstå dem i stället för att blint ta deras ord för sanning. Med angreppssättet att leverera det användarna säger sig vilja ha så spelar man säkert, men man kommer alltid bara att leverera evolutionära lösningar, aldrig revolutionära.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.

WebmasterComment