Tredje generationens testverktyg

Enligt min definition, det finns fler, så kan tredje generationens testverktyg själv hitta vad den skall interagera med på skärmen genom bildigenkänning, dvs verktyget skall kunna efterlikna en manuell mänsklig testare.

Den första generationens testautomatiseringsverktyg baserades på fasta koordinater dvs x- och y-koordinater där verktyget skulle klicka osv. Den andra generationens verktyg baserade sig på objektigenkänning, dvs ett antal egenskaper i den gränssnittskomponent som renderas på skärmen. Fördelen med andra generationens verktyg är att den metoden fungerar bättre på moderna fönsterbaserade applikationer där fönster kan ändra storlek och även flyttas. Nackdelen är att dessa verktyg alltid bara stödjer ett begränsat antal gränssnittskomponenter. När applikationen som testas innehåller något annat så uppstår oftast problem med uppspelningen.
Tredje generationens testverktyg har inte de här svagheterna utan kan användas på alla typer av applikationer och på alla typer av operativsystem.

Finns det inte några nackdelar med verktyg som baserar sig på bildigenkänning då? Jo, det finns det givetvis. En nackdel är att verktygen, än så länge, inte kan läsa upp någon text från skärmen och använda resultatet i något efterföljande moment. Dock något som man får hoppas kan bli möjligt i framtiden. Dessa typer av verktyg har inte haft så många år på marknaden ännu. Det blir dock mycket intressant att se om denna nya generation av verktyg kommer ta över efter de objektbaserade, som nu är vanligast på marknaden.

Här kommer en lista på några verktyg som baserar sig på bildigenkänning för uppspelning av testfall: EggPlant, JAutomate, Project Sikuli, T-Plan Robot.

Om författaren
Michel Nass är testkonsult på Inceptive med många år i branschen. Han är expert på test, testmetodik, agil utveckling och har högsta kompetens inom avancerade testverktyg.
Webmaster7 Comments