Rätt tid för förändring

Att jobba med förändringsprojekt har sina sidor. En sida är själva genomförandet som ofta innebär hårt arbete till följd av att man måste förankra och övertyga, både vara en demokratisk diplomat och diktatorisk tyrann för att få något gjort. Men den allra svåraste sidan är egentligen att över huvud taget komma till skott, att få möjlighet att faktiskt göra något. Att sälja in behovet av förändring/förbättring brukar ofta sköta sig självt. Insikten av kvalitetsbrister, långa ledtider eller andra problem är generellt uppenbar redan från början. Problemet tycks snarare vara att man aldrig anser sig ha tid att göra något åt problemen, vilket kan tyckas vara märkligt. Det är som att man inte skulle anse sig ha tid att gipsa ett brutet ben. Att investera i kvalitetshöjande åtgärder betalar sig alltid tillbaks i tid, kvalitet och pengar. Har man egentligen något val om man vill bedriva något annat än en kortsiktig verksamhet? Betänk all tid, kraft och resurser som spenderas för att rätta till problem som man skulle kunna ha undvikit redan från början. Som Philip Crosby skrev i sin banbrytande bok om kvalitet redan för ett kvartsekel sedan: "Quality is Free" - Kvalitet är gratis! Det är fortfarande sant.

Om författaren
Mats Wessberg är VD och medgrundare av Inceptive. Han har verkat i IT-branschen sedan 1995 och mestadels som konsult. Hans huvudsakliga expertis är inom Quality Management och utvecklingsmetodik.
 

WebmasterComment