Har du plockat några krav idag?

Att arbeta med krav innebär ofta att man brottas med förutfattade meningar och förenklade världsuppfattningar. "Hur svårt kan det va, det är väl bara att skriva ner vad de vill ha"? Har du hört den förut?

Det är få arbetsområden som omger sig med så många felaktiga metaforer och odefinierade begrepp som kravdisciplinen. Bara själva ordet KRAV förekommer i allt från högtflygande visioner ner till begränsningar på detaljerna i realiseringen av en specifik komponent.

Uttrycken "Samla in", "fånga in" eller "skriva ner" krav skapar alla en illusion av att "kraven" lever ett eget liv likt en fjäril, fisk eller som ett bär i skogen, det är bara att samla och fånga, sen är det klart.

Men verkligheten är den att även om du hittar och besöker alla intressenter till det aktuella projektet, så kommer du inte att finna några högar med krav och features redo att tas om hand.

Kravarbete handlar om att UPPTÄCKA och REPRESENTERA verkliga behov, önskemål, idéer och "det man måste göra" tillsammans med intressenterna.

Och när jag säger "upptäcka" så menar jag givetvis inte att vi råkar snubbla över en upptäckt, utan ett vetenskapligt baserat utforskande som leder till tydliga resultat möjliga att validera och verifiera. Allt enligt det vetenskapliga mantrat: definiera och avgränsa ett problem (upptäcka), formulera en teori (representera och validera) och testa att den verkligen funkar (verifiera).

Som kravanalytiker har vi alltså inte bara "tur när vi tänker och skriver" eller att "det blev det det blev", utan vi drivs av vetenskaplighet, praktisk erfarenhet och sunt förnuft.

Frågan är om "kraven" existerar överhuvud taget innan samarbetet mellan de olika intressenterna och den "gemensamma upptäcksresan" påbörjats. Krav kan knappast existera utan ett sammanhang med visioner, mål och beroenden.

Kravarbetet är oftast en del av ett tidsbegränsat projekt vars syfte är att förändra nuläget genom att skapa och tillföra en produkt eller en tjänst. Är då ett påstått behov som saknar förankring till den givna förändringen verkligen ett krav. Om du hittar ett löv på marken, har du då hittat en del av ett träd?

Kravarbete handlar således om att förstå helheten och att tillsammans med intressenter representera, precisera och bryta ner informationen till en hanterbar mängd som ger önskat resultat för förändringen i stort. Det är ett i högsta grad kreativt arbete med hantering av "mjuka frågor" som kommunikation, gruppdynamik och konflikter. Att vara öppen för nya idéer, att behärska ett stort antal olika tekniker för att anpassa sig och använda det som fungerar bäst i den gällande situationen, att veta vad man letar efter och att kunna känna igen vad man hittar och få det att passa in i helheten.

På mitt visitkort påstår jag att krav är en akronym (K.R.A.V.) och brukar fråga mottagaren om de vet vad den står för.

Jag kan avslöja att jag själv tänker mig formuleringen "Kreativa Representationer och Arbete med Visioner".

... och jag skulle aldrig kalla mig för "kravskrivare", lova mig att du inte gör det du heller!

Om författaren
Stefan Eekenulv är en passionerad seniorkonsult inom kravhantering och förbättringsarbete, kreativ och visuell, alltid med fokus på att se saker med nya ögon och att få det att funka i verkligheten.

WebmasterComment